Menü
Bezár ×

 

Leadership

„Change is the new normal”, azaz a változás, a változáshoz való alkalmazkodás az új általános és mindennapos. Talán éppen ezért a stratégiai gondolkodásnak és az azt támogató készségkészletnek az átlátható, egymásra épülő és következetes kommunikációnak soha nem volt még ekkora jelentősége, mint napjainkban. Egy erős vezető minden szervezet mozgatórugója, fontos értéke, növekedésének és teljesítményének “kikényszerítője”. Az erős vezető legpontosabb fegyvere pedig a vezetői én megmutatása.

A vállalat víziójának megalkotása, a hosszútávon fenntartható versenyelőny megteremtése, az ehhez szükséges és a profitabilitást eredményező üzletági stratégia meghatározása, az eredményesség és a növekedés biztosítása, a befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozatala, a tulajdonosi érdekek érvényesítése és a jól működő vezetői csoport létrehozása mind C szintű vezetői kompetenciák.

Soft skills versus hard skills

A fent felsorolt úgynevezett „hard skills”, azaz a mérhető és igazolható készségek mellett nem szabad elmennünk szó nélkül a „soft skills”, azaz az interperszonális készségek mellett sem, amelyek kutatások szerint akár négyötöd részben felelősek a vezető sikerességéért.

Egy néhány éve készült globális felmérés szerint a hét legfontosabb vezetői készség a következő: a vezetői csapattal való távoli, remote együttműködés; a digitális kommunikáció; az agilitás és vele együtt az alkalmazkodókészség; a kreativitás, az innovációra való nyitottság, a kezdeményezőkészség, az időgazdálkodás és a tanulási képesség.

A vezetővé válás folyamata

Senior leadership tanácsadóként az elmúlt közel húsz éveben számos vezetőnek segítettem az „én-márka” kialakításában. A vezetői IQ mellett mindig különös figyelemmel vagyok a vezetői EQ-ra. Az egymásra való odafigyelés és annak tudatos fejlesztése – főleg annak multiplikátor hatása okán – egy kiemelten fontos területe a munkámnak. Ahogyan az időgazdálkodás, a konfliktuskezelés, a motiváló vezetési technikák alkalmazása, finomítása is. Munkám fókuszában minden esetben az önreflexió és az elkötelezettség áll.

Minden vezető képes a változásra és fejlődésre. Ennek egyetlen felétele van: a változásra és fejlődésre való igény és nyitottság. Vezetővé válás – mert ez nem velünk született tudás! – és a vezetői működés fejlesztésében mindig akkor voltam sikeres, amikor személyre szabott és merev módszertanoktól mentes utat tudtunk választani. Ez személyre szabott folyamat, amely során közösen határozzuk meg a fejlesztendő területek körét, a haladás irányát és sebességét.

A megoldások széles skáláját kínálom. Kezdhetjük?

Kapcsolat

Segítek a saját út felfedezésében és bejárásában. Rendszeres konzultációval, egyéni és csoportos tréningekkel, támogató folyamatokkal, sok találkozással és még több kommunikációval. Teljes bizalommal. Hiszem, hogy a részletek a találkozásokban mutatkoznak meg - a beszélgetésekben, az előadásokban, a vitákban, a blogbejegyzésekben és a posztokban. Kezdhetjük?

Kapcsolat