Menü
Bezár ×

 

Solution

A megoldás-központú vezetői támogatás a visszatérően jelentkező, vagy egyedi elakadásokban segít. Lehetőséget teremt arra, hogy a vezető máshogy tekinthessen a folyamatokra, és hozzájárul önmaga megértéséhez. Összpontosít a döntési folyamat kulcselemeire, kísérleteket végez, rendszerez, összekever és szétszálaz. Szembesít, kényszerít, de játszik is, ha kell. Fókuszába nem a feladatot, hanem az embert helyezi – múltjával, kapcsolataival, meghatározottságaival, ambícióival, kultúrájával egységben szemlélve.

Ahány helyzet, ahány összetett döntési pont, annyi lehetőség, hogy megtaláljuk azt a személyre szabott, de már akár kipróbált elemekből álló elegyet, amely éppen ott és arra az elakadásra jelenthet megoldást.

Éppen a sokszínűség miatt nincsen – és nem is lehet – one size fits all típusú válasz. Jó lenne, de sajnos nem lehet dobozból elővenni a megfelelő készletet. Lehet azonban ötvözni a vezetőfejlesztés, a vezetőimárka-építés, a csapat-együttműködésekre vonatkozó megoldások és az elérhető tréningek sorát.

És megoldást jelenthet egy személyre szabott tervező-program, a Victory Plan, amely az utóbbi években sikertermékemmé vált, vagy éppen a személyre-helyzetre-határidőre szabott tréningmodulok.

Vezetőfejlesztés

Vezetői kompetenciák. Oly sokszor hallott kifejezés, de nem mindig tudjuk, hogy pontosan mit takar. Nem is véletlen. Mást és mást értünk alatta a hagyományos és agilis szervezeteknél, vezetői szintenként, szerepenként, sőt hazai és nemzetközi cégeknél egyaránt. A vezetői kompetenciák tekintetében kiemelésre érdemes terület lehet a jövőkép- és stratégiaalkotás, a különböző szervezeti egységek működésének összehangolása. Fontos lehet még a végrehajtás optimalizálása, a nehéz pénzügyi helyzetek kezelése, a versenyképesség és a növekedés biztosítása.

Ezen kívül kiemelendő a szervezeti szintű hatásgyakorlás, a szervezet mozgósítása, együttműködések ösztönzése, és persze a vállalat külső képviselete egyaránt. Kooperációnk során közösen, objektív, külső szempontok alapján elemezzük a vezető képességeit és lehetőségeit, amely alapján átfogó értékelést kapunk erősségekről és az esetlegesen fejlesztendő területekről egyaránt.

Vezetőimárka stratégiák

Néha semmi másra nincs szükség ahhoz, hogy egy megoldhatatlannak tűnő vezetői kihíváson túljussunk, mint egy külső szemlélőre, aki a megfelelő időben a megfelelő kérdéseket teszi fel nekünk. Őszinte, provokatív kérdéseket, amelyek segítenek, hogy a konkrét megoldások és stratégiák megtervezésén túl a probléma beazonosításán keresztül eljuthassunk annak megoldásáig. Első számú vezetőkkel dolgozva kiemelten fontos számomra annak a vezetői startégiának és működési modellnek a megtalálása és kialakítása, amely meghatározza az ő sikerességét.

Csapatalakítás, csapatépítés: szerepek és szereplők

Egy vezető önmagában képtelen a sikerre, csak jó stratégiával, a csapatával tud eredményes lenni. A csapatépítés egy problémamegoldó eszköz, amely a valós üzleti életet képezi le. Egy jól felépített csapatépítés hatására nő a csapat produktivitása, az egyének felelőségvállalása és motivációja. Fejlődik a kommunikáció, ami kellemesebb munkakörnyezetet teremt, amelyben a munkavállalók egyszerre lesznek kreatívabbak, innovatívabbak és fejlődik a problémamegoldó készségük is. Mindemellett javulnak az interperszonális kapcsolatok is. Éppen ezért a csapatépítésnek minden esetben kell, hogy legyen egy kitűzött, elérendő célja, ami egyszerre igazodik a vállalat stratégiájához és az aktuális kihívásokhoz egyaránt. Erre fókuszálunk a közös munka során.

Vezetői készségfejlesztő tréningek

A tudás hatalom. És nem utolsó sorban a vállalati versenyelőny egyik meghatározó tényezője. Éppen ezért globális tendencia, hogy a szervezetek törekszenek rá, hogy újra definiálják a tudásról alkotott hagyományos nézeteiket, annak érdekében, hogy maximalizálják az emberi potenciált.

A Deloitte Global Human Capital Trends 2020 felmérése szerint a következő időszakban jelentősen megnő a tudásmenedzsment értéke, ezzel párhuzamosan pedig a munkáltatói rugalmasság is fontosabbá válik. A siker – beszéljünk erről egyéni vagy éppen vállalati szinten – ma már egyre inkább függ az innovációtól, a kreativitástól és a vállalkozószellemtől. Így nemcsak a készségek fontosak, de az olyan kevésbé megfogható kvalitások is, mint a kritikus gondolkodás, az érzelmi intelligencia vagy az együttműködésre való képesség.

A tréning egy fejlesztő eszköz. Különösen igaz ez az olyan tréningekre, amelyek folyamatként építhetőek fel.

Victory Plan

Messzebb jut az, akinek tervei vannak, mint az, aki sodródik. Vagy, ahogyan a Runkeeper mondja: “Volks who set goals for themselves are way more likely to get real results.” Ha nincsenek keretek, akkor nincs mihez viszonyítani és értékelhetetlen lesz az eredmény, mérhetetlen a teljesítmény. Személyes tapasztalataim és az ügyfeleim egy részének inspirációja mentén kialakítottam egy hosszútávú, tizenöt évre előre tekintő tervező folyamatot. Kicsi csavarral.

A „tizenöt éves” kérdést évek óta felteszem a velem dolgozónak. Élből mindenki hárít, kikezdi a kérdést, aztán hosszabb csend következik és kiderül: ilyen kérdésekre annyi időt szánunk, amennyi alatt pirosról zöldre vált a közlekedési lámpa. A Victory Plan egy olyan eszköz, amely egyszerre több élet-részletben fogalmaz meg célokat – tizenöt évre –, és hozzárendeli azokat a mérföldköveket, melyek mentén elérhetőek azok. Az eszköz cselekvésre ösztönöz, lendületet ad – és egy új viszonyrendszert biztosít.

Kapcsolat

Kezdhetjük? Segítek a saját út felfedezésében és bejárásában. Rendszeres konzultációval, egyéni és csoportos tréningekkel, támogató folyamatokkal, sok találkozással és még több kommunikációval. Teljes bizalommal. Hiszem, hogy a részletek a találkozásokban mutatkoznak meg - a beszélgetésekben, az előadásokban, a vitákban, a blogbejegyzésekben és a posztokban. Kezdhetjük?

Kapcsolat